คำทำนายพระโค

by thaiastrology
คำทำนายพระโค

พระโคนั้น ถือว่าสำคัญมาก เพราะในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่เรากำลังเผชิญอยู่อาจทำให้หลายคนเกิดคำถามว่าดวงเมืองหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะคนที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับเกษตรกรรม วันนี้เราขอนำประวัติคร่าว ๆ ของวันพืชมงคล พร้อมคำทำนายสิ่งที่พระยาแรกนาขวัญและพระโคเลือกในปีนี้ซึ่งเป็นวันสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงความสำคัญของของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยจะมีการจัดพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งประกอบด้วยพระราชพิธี 2 พิธี คือ พระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์ที่จัดขึ้นนะท้องสนามหลวง

พระโคกับวันพืชมงคล

การเกษตรกรรมนับว่ามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมวลมนุษย์อย่างมาก เพราะธัญญาหารที่บรรดาเหล่าเกษตรกรปลูกได้ในแต่ละปี ถูกนำมาใช้เป็นอาหาร ดัดแปลงเป็นอุปโภคต่าง ๆ เช่น ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค วันพืชมงคล เป็นวันที่จัดขึ้นเพื่อเกี่ยวกับการเพาะปลูก เนื่องจากเห็นความสำคัญของการเมล็ดพืชพันธุ์อันเป็นปัจัจัยสำคัญต่อวิถีการ ผลิตแบบพึ่งพิงธรรมชาติ นอกเหนือจาการมีแผนดินที่อุดมสมบูรณ์ น้ำฝนที่มีปริมาณเพียงพอ และปัจจัยอื่น ๆ แล้ว หากได้เมล็ดพืชพันธุ์ที่ได้รับการเลือกสรร รวมทั้งเกษตรกรมีขวัญกำลังใจ มีความเชื่อมั่นในการลงทุนเพาะปลูก ทางราชการหรือผู้ปกครองตนให้การดูแลเอาใจใส่ การเกษตรของประเทศจะพัฒนามากยิ่งขิ้นด้วยเหตุนี้ ทุกปีทางราชการจึงจัดให้มีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญขึ้น โดยกำหนดในเดือนพฤษภาคม ของทุกปีโดยเป็นพิธีทำขวัญพืชพรรณธัญญาหารที่พระมหากษัตริย์ทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของทั้งข้าว

คำทำนายสิ่งที่พระโคกิน 

1. ถ้าพระโคกินข้าวหรือข้าวโพด ทำนายว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี

2. ถ้าพระโคกินถั่วหรืองา ทำนายว่า ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

3. ถ้าพระโคกินน้ำหรือหญ้า ทำนายว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์

4. ถ้าพระโคกินเหล้า ทำนายว่า การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง

คำทำนายจากพระโคผ้านุ่งแต่งกาย

1. ถ้าพระโคเลือกผ้า 4 คืบ ทำนายว่า น้ำมาก นาในที่ดอนได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่

2. ถ้าพระโคเลือกผ้า 5 คืบ ทำนายว่า น้ำพอดี ข้าวกล้าในนาได้ผลสมบูรณ์ ผลาหาร มังสาหารอุดมสมบูรณ์

3. ถ้าพระโคเลือกผ้า 6 คืบ ทำนายว่า น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ดอนเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่

ทั้งนี้เรามารอดูกันว่าในปีนี้พระโคจะเสี่ยงทายออกมาเป็นแบบใด ยิ่งปีนี้หลาย ๆ พื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งค่อนข้างมาก แต่หวังขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีในเร็วนี้

อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ thaiastrology.net

You may also like

Leave a Comment