11 คำทำนายลักษณะปาน

by thaiastrology
11 คำทำนายลักษณะปาน

หลายคนคงเคยเห็นปานที่เกิดขึ้นในตำแหน่งต่าง ๆ ของร่างกาย เคยสงสัยไหมว่าปานบนร่างกายนั้นเกิดจากสาเหตุอะไร และมีลักษณะที่แตกต่างกัน แถมยังเกิดที่ตำแหน่งต่างกันอีกต่างหาก ไม่ใช่แค่มีสีผิวที่แปลกไปอย่างเดียว แต่ในทางโหราศาสตร์ได้มีการทำนายถึงลักษณะปานที่ตำแหน่งต่าง ๆ ไว้ อย่ารอช้าตามมาดูคำทำนายกันดีกว่าในทางโหราศาสตร์ได้กล่าวไว้ว่าหากมีแต่ปาน มีคำทำนายทายทักลักษณะของปานภายในร่างกายของตัวเองเพื่อที่จะทราบว่าดีหรือร้ายเราได้หาขามูล 11 ตำแหน่งของปานดังต่อไปนี้

11 ตำแหน่งของปาน

1. ปานที่ตำแหน่งใบหน้า

ทำนายว่าคนนั้นมีแต่จะทำให้ตนอัปยศอดสูมีปมด้อยอย่างเดียวลักษณะปาน เคยได้กล่าวมาแต่แรกว่า ปานมีส่วนให้โทษมากกว่าให้คุณ ลักษณะปานพิจารณาตามสีของปาน 

2. ปานที่ตำแหน่งลำคอ

ทำนายว่าคนนั้นมักเย่อหยิ่งไม่ค่อยสมาคมกับใคร ๆ มักเก็บตัวแต่มีสติปัญญา ความสามารถในการงานดี

3. ปานที่ตำแหน่งต้นคอ 

ทำนายว่าคนนั้นหากร่ำเรียนศาสตร์ลึกลับ เช่น ดาราศาสตร์ หรือโหราศาสตร์ท่านว่าจะประสบความสำเร็จ จะมีชื่อเสียงเรืองนามเป็นที่ปรากฏแก่ชนทั่วไป

4. ปานที่ตำแหน่งริมฝีปาก 

ทำนายว่าคนนั้นจะเจรจาพาทีเป็นที่สบอารมณ์ ของคนทั่วไป ทำราชการจะก้าวหน้า ทำการค้าจะรุ่งเรือง เป็นนักการเมืองจะมีชื่อเสียงโด่งดัง หากมีไฝปรากฏอยู่ด้วยยิ่งเสริมอำนาจวาสนามากขึ้น

5. ปานที่เป็นรูปราชสีห์ 

ทำนายว่าคนนั้นจะประสบความสำเร็จ ทางการมีอำนาจวาสนา มีตะบะเดชะมาก หากเป็นสมณะชีพราหมณ์ยิ่งดีนัก ไม่อดอยากทางลาภสักการะ หากเป็นฆราวาสมักชอบเรียนวิชาลึกลับ 

6. ปานที่ตำแหน่งนมซ้าย 

ทำนายว่าคนนั้นจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุข มีทรัพย์สินเงินทอง ข้าทาสบริวารมาก ถ้าเป็นชายจะเป็นที่พึ่งของญาติพี่น้อง เป็นหญิงจะมีแม่ศรีเรือน มีลูกเต็มบ้านหลายเต็มเมือง

7. ปานที่ตำแหน่งนมขวา 

ทำนายว่าคนนั้นจะต้องทำงานมากได้รับความลำบากยากไร้ ไม่มีญาติมิตรหรือ ลูกหลานยำเกรง พึ่งใครมักจะถูกปฏิเสธ จะหย่าร้างกับคู่ครองต้องบวช 

8. ปานที่ตำแหน่งกลางอก

ทำนายว่าคนนั้นเมื่อยังเล็กจะมีความทุกข์ เมื่อเข้าสู่วัยกลางคนจะพบกับความสำเร็จในการเลือกคู่ควร เมื่อเข้าสู่วัยชราจะมีทรัพย์สิน เงินทองข้าทาสบริวารมากดีนักแล

9. ปานที่ตำแหน่งใบหูขวา 

ทำนายว่าคนนั้นจะมีความสุข ทำอะไรมีคนช่วยเหลือเจือจุน ไม่เดือดร้อน เป็นคนเห็นการณ์ไกล ไปสารทิศใด คนมักยำเกรง  

10. ปานที่ตำแหน่งใบหูซ้าย 

ทำนายว่าคนนั้นมีความกังวลใจ เกี่ยวกับญาติพี่น้อง ไม่มีคนเห็นใจ ทำอะไรหรือมีทรัพย์สินมักมีคนมาเบียดเบียน ต้องช่วยเหลือคนอื่นอยู่เรื่อยไป

11. ปานที่ตำแหน่งฝ่ามือ

ทำนายว่าคนนั้นมีสติปัญญาความคิดริเริ่มดี มักขายปัญญาให้คนอื่น ตัวเองสร้างตัวไม่ค่อยได้ ต้องพึ่งพาอาศัยคู่ครองจึงจะก้าวหน้า

อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ thaiastrology.net

You may also like

Leave a Comment