เมื่อฝันว่ากินองุ่นมีคำทำนายฝันและเลขเด็ดนำโชคว่าอย่างไร

by thaiastrology

ฝันว่ากินองุ่น

เมื่อฝันว่ากินองุ่นมีคำทำนายฝันและเลขเด็ดนำโชคว่าอย่างไร

การทำนายฝันเป็นความเชื่อเป็นศาสตร์เร้นลับที่ใช้กันมาคาดเดาเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บทความนี้จะเสนอเมื่อฝันว่ากินองุ่นมีคำทำนายฝันมีทั้งการทำนายฝันในด้านการเงิน การงาน ความรักและเลขเด็ดนำโชคว่าอย่างไร มีตำนานสืบทอดของแต่ละถิ่นมีความหมายของความฝันก็จะแตกต่างกันไปกับความเชื่อ ความนิยมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมา อ่านบทความนี้ได้เลยค่ะ thaiastrology

ความเป็นมาขององุ่น

การรู้จักและบริโภคองุ่นมาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 15,000 ปี องุ่นเป็นพันธุ์พืชป่าที่มีถิ่นกำเนิดดั่งเดิมในทวีปอเมริกา ก่อนจะกระจายพันธุ์เข้าสู่ทวีปยุโรปจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ มีการบ่งบอกว่ามีการปลูกองุ่นกันมามากกว่า 5,000 ปี สำหรับประเทศไทยไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่านำเข้ามาในสมัยใด น่าจะมีการนำพันธุ์องุ่นมาปลูกแล้วตั้งแต่สมัยอยุธยา เมืองไทยเริ่มสนใจปลูกองุ่นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 

คำทำนายฝันว่ากินองุ่นในด้านต่าง ๆ มีดังนี้

เลขเด็ดนำโชคจากการฝันว่ากินองุ่น ได้แก่ 2, 3, 4, 5, 10, 44, 50, 803

ความหมายด้านความรัก


คำทำนายฝันเมื่อฝันว่ากินองุ่นในช่วงนี้บอกว่าคู่รักมีความเสมอต้นเสมอปลาย ไม่ว่าจะเป็นคู่ครองหรือคู่รักช่วยทำงาน ทำธุรกิจ คู่หรือมิตรต่างเพศสนับสนุนให้กำลังใจกำลังทรัพย์อยู่เสมอ คู่ครองคู่รักมิตรต่างเพศยังคงให้ ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ช่วยหารายได้ให้ได้ผลประโยชน์เพิ่มขึ้น คนโสดจะได้พบคนดีคนถูกใจในการเดินทางซึ่งเป็นการเดินทางเที่ยวกลับ

ความหมายด้านการงาน


คำทำนายฝันเมื่อฝันว่ากินองุ่นในช่วงนี้บอกว่า คุณอาจย้อนกลับไปทำงานเก่า งานซึ่งคิดว่าสำเร็จลุล่วงไปแล้วกลับมีมาให้ทำใหม่ ต้องติดต่อกับบุคคลเก่า ๆ หรือย้อนกลับไปที่เก่า เช่น เดินทางกลับไปหาจุดที่ผ่านมาแล้ว เดินทางขาล่อง เดินทางกลับที่ตั้งที่บ้านหรือที่ทำงานเดิม ระวังจะเกิดคดีความเพราะเรื่องเก่า ๆ แต่ก็โชคดีในเรื่องเหล่านี้หรือได้รับผลดีในการรื้อฟื้น 

ความหมายด้านการเงิน


คำทำนายฝันเมื่อฝันว่ากินองุ่นในช่วงนี้บอกว่า การเก็งหรือการเก็บผลกำไรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เกิดการ ขาดทุนการสูญเสียหรือเกิดรายจ่ายที่ไม่คาดคิด รายจ่ายเพิ่มขึ้นต้องจ่ายค่าจ้างลูกจ้างหรือบริวารเรียกร้องประท้วงทำให้ต้องจ่ายเพิ่ม

ความหมายด้านสุขภาพและข้อควรระวัง

คำทำนายฝันเมื่อฝันว่ากินองุ่นในช่วงนี้บอกว่า เด็กในปกครองจะทำให้ท่านต้องจ่ายเงินเสียเงินมากขึ้น ท่านควรระวังการถูกขู่กรรโชกเอาทรัพย์สินอย่างลับ ๆ เป็นโจรภัยรูปแบบหนึ่งอาจถูกขู่เอาเงินถูกฉกชิงวิ่งราว ควรระวังทรัพย์สินสูญหาย เพราะถูกขโมยงัดบ้านหรืออาจะจะงัดรถ ด้านสุขภาพอาจป่วยด้วยโรคที่ไม่เป็นที่รู้จักของแพทย์หรือยากแก่การวินิจฉัยของแพทย์ โรคโลหิตพิการ พยาธิในกระเพาะอาหาร ท้องเสียบ่อย ๆ ถ้าท่านป่วยควรรีบปรึกษาแพทย์ อย่ารักษาด้วยตัวเองทำให้โรคเล็กน้อยกลายเป็นโรครุนแรงได้

ขอขอบคุณผู้สนับสนุน ล็อตโต้สด

You may also like

Leave a Comment