การพยากรณ์แบบจีน

by thaiastrology
พยากรณ์แบบจีน

การพยากรณ์แบบจีนเป็นการพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มันสามารถตีความได้แตกต่างกันมากมายและสามารถคาดการณ์ที่แตกต่างกัน ตามกรอบเวลาที่แตกต่างกัน การพยากรณ์แบบจีนยังพยากรณ์อนาคตและการเดินตามหลังผู้อื่นเป็นเรื่องน่าวิตกและอันตรายยิ่ง เมื่อเทียบกับการพยายามเรียนรู้ ลิขิตฟ้า ให้รู้แจ้งใจ ดวงชะตา ของตน เพื่อไต่เต้าก้าวเดินบน ลิขิตวิถี ของตัวเองอย่างมั่นใจทำให้ได่ว่าศาสตร์การพยากรณ์แบบจีนเป็นที่นิยมเรื่องมาไม่เสื่อมคลาย

ที่มาของการพยากรณ์แบบจีน

ศาสตร์การพยากรณ์แบบจีนที่ว่าด้วยการพยากรณ์ดวงชาตาของจีน หรือโหราศาสตร์ของจีนนั้นสมัยโบราณเรียกว่า เซวียนเสวี๋ย โดยเป็นการรวบรวมศิลปและวัฒนธรรมหลากหลายแขนงของจีนโบราณผสมผสานกันอย่างเป็นระบบ เช่น วิชาความรู้เกี่ยวกับ ไท่จี๋ ปากว้าหยินหยาง เทียนกาน ตี้จือ และ โหวงเฮ้งทำให้เกิดและการทำลาย เทวะวิทยา เทพเจ้าและวิชาคำนวนปฎิทิน ฯลฯ โดยนำมาใช้ในการคำนวนโชคชาตาและโชคเคราะห์ของมนุษย์และสรรพสิ่ง ว่าด้วยเรื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และอนาคต ว่าจะดีหรือร้ายทำใหาสามารถนำรับเตรียมการรับมือได้อย่างไร

ศาสตร์การพยากรณ์แบบจีนนี้แต่เดิมได้พัฒนามาตั้งยุคก่อนประวัติศาสตร์ของจีน มาจากการค้นคว้าและความรู้อันลึกซึ้งเกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ของจักรวาลและธรรมชาติและการดำรงอยู่ของทั้งสองสิ่ง และการศึกษาค้นคว้าหารูปแบบและกฏเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรมของจักรวาลที่สัมพันธ์กับทุกสรรพสิ่ง  โดยฉพาะได้ผ่านการค้นคว้าและบันทึกสถิติจากนักปราชญ์ชาวจีนมาตลอดทุกยุคสมัย จนกระทั่งได้ตกผลึกเป็นภูมิปัญญาทางวิชาการพยากรณ์แบบจีนอันยิ่งใหญ่จนมาถึงปัจจุบัน

อิทธิพลของการพยากรณ์แบบจีน

มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังเป็นต้นมา จนกลายเป็นมหาอำนาจแห่งเอเชีย วัฒนธรรมจีนที่ส่งผลต่อโลก โดยเฉพาะได้มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกซึ่งวัฒนธรรมที่ส่งอิทธิพลนั้นได้รวมถึงวิชาพยากรณ์แบบจีนมีหลายแขนงหลายแบบฉบับ เริ่มต้นได้รับการพัฒนาศึกษาเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมโดยโหรหลวงในราชสำนักจีน และอำมาตย์ขันทีต่าง ๆ แล้วก็ค่อยๆถ่ายทอดลงไปสู่ข้าราชการชั้นล่างจนกระทั่งสู่สามัญชน แต่ก็ได้ส่งอิทธิพลอย่างแพร่หลายไปทั่ว ดังเช่นธงชาติของเกาหลี และสำนักเต๋าหยินหยางของญี่ปุ่น

การพยากรณ์แบบจีนนั้นเป็นความเชื่อและเป็นเรื่องคู่กันมายาวนานกับมนุษย์ เนื่องจากหากคนเราขาดความเชื่อแล้วนั้นจะทำให้หมดศรัทธาในทุกสิ่ง การพยากรณ์แบบจีนจึงถือว่าเป็นสิ่งที่คนไทยนิยมพยากรณ์กันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อเตรียมการณ์รับมือกับเหตุการ์ที่กำลังจะเข้ามาในอนาคต

อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ thaiastrology.net

You may also like

Leave a Comment