บทสวดบูชาเทวดาประจำวันเกิด เพื่อคุ้มครองดวงชะตา

by thaiastrology

บทสวดบูชาเทวดา

บทสวดบูชาเทวดาประจำวันเกิด เพื่อคุ้มครองดวงชะตา ใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้ทำอะไรก็ติด ๆ ขัด ๆ เจอปัญหากวนใจ มาทำบุญ นั่งสมาธิ สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศลให้เทวดาประจำวันเกิดกันดีกว่า Lottosod888 เว็บแทงหวยออนไลน์ คาสิโนออนไลน์ และ เว็บแทงบอลออนไลน์ ครบจบในเว็บเดียว บอกเลยว่าจะช่วยเสริมดวง เสริมบารมีให้ตัวเอง พร้อมกับเสริมบารมีให้กับเทวดาประจำตัวไปพร้อม ๆ กัน ชีวิตจะได้กลับมาราบรื่น มาดูบทบทสวดบูชาเทวดาประจำวันเกิดกันเลย thaiastrology

  • บทสวดมนต์บูชาเทวดาประจำวันเกิด ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ “เทวะราชา ระวิเทโว รัตตะวัณโณ ปะทะมะราคะวัตถิโก สีหะวาหะนัง กัตะวาจักกะวาลานุยันโต อิสานะทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ” พระสุริยะเทพบุตรเป็นเทพที่เป็นศูนย์กลางของเทพทั้งปวง มีหน้าที่ส่องสว่างและให้ความอบอุ่นแก่โลกมนุษย์ ส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอำนาจ บารมี และความก้าวหน้า ช่วยเสริมความเจริญก้าวหน้า
  • บทสวดมนต์บูชาเทวดาประจำวันเกิด ผู้ที่เกิดวันจันทร์ “เทวะราชา จันทะเทโว ปิตะทานะวัณโณ ปิตะทานะวัตถิโก อัสสะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต ปาจินะทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ” พระจันทะเทพบุตรเป็นเทพเจ้าที่มีรูปงาม ขี่ม้าเป็นพาหนะ กายสีเหลืองนวล มักจะเกี่ยวข้องกับความอ่อนโยน มีเมตตา มีเสน่ห์ต่อคนรอบข้าง ทำให้คนรอบข้างหลงรัก ช่วยเสริม เสน่ห์ เมตตา โชคลาภ เงินทอง
  • บทสวดมนต์บูชาเทวดาประจำวันเกิด ผู้ที่เกิดวันอังคาร “เทวะราชา ภุมมะเทโว ชัมพุวัณโณ ชัมพุวัตถิโก มะหิสสะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต อาคะเณยยะทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ” พระภุมมะเทพบุตรเป็นเทพที่มีรูปร่างกำยำ มีความเด็ดขาด ใจนักเลง แตกต่างกับวันจันทร์โดยสิ้นเชิง เป็นเทพประจำทิศอาคเนย์ ลักษณะของพระภุมมะเทพบุตร คือมีกายสีชมพู เป็นเทพที่ค่อนข้างกล้าท้าชน กล้าตัดสินใจ เหมือนกับนักรบ ถ้าช่วงไหนที่ต้องการความกล้า ความเด็ดขาด ให้สวดมนต์ขอพรกับพระภุมมะเทพบุตรได้เลย ช่วยเสริม ปัดเป่าสิ่งไม่ดี ชัยชนะ
  • บทสวดมนต์บูชาเทวดาประจำวันเกิด ผู้ที่เกิดวันพุธกลางวัน “เทวะราชา วุธะเทโว หะริตะวัณโณ หะริตะวัตถิโก หัตถะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต ทักขิณะทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ” ช่วงเวลา 06.00 น. – 17.59 น. พระวุธะเทพบุตรเป็นเทพที่เด่นเกี่ยวกับด้านการสื่อสาร มีปฏิธานไหวพริบดี คนที่เกิดวันพุธ จึงเหมาะกับงานที่เกี่ยวกับด้านการสื่อสาร ช่วยเสริม การเจรจา การสื่อสาร ความสุขุม
  • บทสวดมนต์บูชาเทวดาประจำวันเกิด ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน “เทวะราชา อะสุรินทะราหู กาฬะวัณโณ สุวัณณาภะระณิโก สุปัณณะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต วายะวะทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯราหูเทพบุตร หรือ พระราหูเป็นเทพแห่งบาปเคราะห์ อบายมุข ลุ่มหลง ช่วยเสริม เสริมดวงชะตา แคล้วคลาด
  • บทสวดมนต์บูชาเทวดาประจำวันเกิด ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี “เทวะราชา คุรุเทโว ปิตะวัณโณ ปิตะวัตถิโก กุรุงคะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต ปัจฉิมะทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ” เป็นวันครู พระคุรุเทพบุตรเทวดาประจำวันเกิดวันพฤหัสบดีเป็นฤาษี และถือเป็นครูของเทพทั้งปวง ช่วยเสริม สติปัญญา ความรู้
  • บทสวดมนต์บูชาเทวดาประจำวันเกิด ผู้ที่เกิดวันศุกร์ “เทวะราชา สุกกะเทโว นีละวัณโณ นีละวัตถิโก อุสะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต อุตตะระทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ” พระสุกกะเทพบุตรมีความโดดเด่นด้านความสวยงาม ความรัก ความสุข และโดดเด่นในเรื่องของศิลปะ ช่วยเสริมความรัก ความสุข มั่งคั่ง
  • บทสวดมนต์บูชาเทวดาประจำวันเกิด ผู้ที่เกิดวันเสาร์ “เทวะราชา สุระเทโว กาฬะวัณโณ กาฬะวัตถิโก พะยัคฆะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต หะระติทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ” พระสุระเทพบุตรเป็นเทวดาที่มีกายสีดำ เป็นเทพแห่งความอดทนอดกลั้น มีเดช และอำนาจ ช่วยเสริมความแข็งแกร่ง ป้องกันศัตรู

บทสวดมนต์บูชาเทวดาประจำวันเกิด (ผู้จำวันเกิดไม่ได้) “อิติปิโส ภะคะวา พระเกตุจะมัสมิง จะ พุทธะคุณัง จะ ธัมมะคุณัง จะ สังฆะคุณัง สัพพะทุกขัง สัพพะภะยัง สัพพะโรคัง วิวัชชะเย สัพพะลาภัง ภะวันตุเม” พระเกตุเป็นพระที่จะช่วยเสริมกำลังของวันทั้ง 7 เป็นเทพบาปเคราะห์ที่แปลได้ทั้งทางดีและร้าย ช่วยเสริมดวงชะตา

เกมส์ที่น่าสนใจติดตามได้ใน เกมส์บันเทิง

You may also like

Leave a Comment