ทำนายดวงชะตาคนเกิดวันพฤหัสบดี

by thaiastrology
ดวงชะตาคนเกิดวันพฤหัสบดี

ดวงชะตา อุปนิสัยโดยทั่วไปของคนเกิดวันพฤหัส มักช่างแสวงหา ค้นคว้า อยากรู้และอยากเห็น ชอบความท้าทาย และมีสติปัญญาดี บุคลิกมักเป็นคนนิ่ง ๆ ขรึม ๆ มักจะใช้หลักเหตุและผลในการตัดสิน มีหลักการ และข้อสงสัยต้องพิสูจน์ด้วยตนเองจึงจะเชื่อ  เป็นคนมีรายละเอียดมาก เมื่อวัยเด็ก จะเติบโตขึ้นมาท่ามกลางความสงสัยตลอดเวลา เป็นคนช่างสังเกตและเป็นคนเก็บความคิดเป็นเรื่องราว และค้นหาเหตุผลของสิ่งที่ตนเองสงสัยเสมอ พอเป็นผู้ใหญ่มักได้เป็นผู้นำทางความคิด เป็นคนกตัญญูรู้คุณ มีคุณธรรม และชอบใจบุญ มักชอบเข้าหาธรรมะ แต่ก็มักจะเป็นคนที่มีอคติ และทิฐิสูงได้เช่นกัน หากมีเรื่องให้สะเทือนใจก็มักจะเก็บเรื่องราวความคับแค้นไว้ในใจ เพื่อเป็นแรงผลักดันชีวิต

ดวงชะตา ชีวิตของคนเกิดวันพฤหัส

ดวงชะตาของคนเกิดวันนี้ มักมีนิสัย ชอบสั่งสอน เหมาะกับอาชีพ ครู อาจารย์ นักวิชาการ แพทย์ พยาบาลหรืองานด้านกฏหมาย ความสำเร็จของคนเกิดวันพฤหัสจะไม่ได้หวือหวาเหมือนคนเกิดวันพุธที่เก่งในการพลิกแพลงความคิด แต่คนเกิดวันพฤหัสมักคิดตามหลักการ ทำให้เมื่อทำธุรกิจจึงมักไม่ได้คิดแตกต่างจากคนอื่น ๆ ซึ่งเป็นจุดสำคัญในการที่จะนำพาสู่ความสำเร็จ และคนเกิดวันพฤหัสก็ไม่ได้ลงมือทำแบบทุ่มสุดตัวแบบคนเกิดวันอังคาร คือคนวันพฤหัสต้องคิดวิเคราะห์วางแผนนานและไม่กล้าตัดสินใจ ทำให้ความสำเร็จมักช้า แต่ต้องยอมรับเช่นกันว่าแนวความคิดของคนเกิดวันพฤหัสมีโอกาสล้มเหลวน้อยกว่าคนเกิดวันอื่น ๆ มากที่สุดด้วยเช่นกัน คนเกิดวันพฤหัสจึงเหมือนคนเดินทางสายกลางมากที่สุดนั่นเอง ช้า ๆ แต่มั่นคง

คุณสมบัติด้านดีของคนเกิดวันพฤหัส

มักซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา ยุติธรรม มองโลกในแง่ดี เอาจริงเอาจัง เป็นที่เชื่อถือต่อผู้อื่น รักสงบ เสียสละ มีศรัทธาแรงกล้า ชอบอบรมสั่งสอน ชอบศึกษา ชอบค้นคว้า ติดกฎเกณฑ์ ชอบทำบุญ สร้างกุศล มีหลักการเหตุผล มีคุณธรรม รักการพัฒนาตัวเอง มีน้ำใจ รู้จักจังหวะและรอคอยโอกาศที่ดี มีสติ สามารถควบคุมตนเองได้ดี มีลักษณะเป็นผู้ใหญ่

คุณสมบัติด้านเสียของคนเกิดวันพฤหัส

ชอบโอ้อวด ชอบเอาหน้า มักอวดรู้ อวดฉลาด หัวแข็ง ดื้อรั้นเชื่อมั่นในตนเอง ถือความคิดตนเองเป็นใหญ่ ถือตัวเองเท่านั้นที่ถูกต้อง ยกตนข่มท่าน การไม่ยอมรับฟัง เถรตรงเกินไป มือเติบใจใหญ่

ผิวพรรณ-รูปร่างของคนเกิดวันพฤหัส

มักจะมีรูปร่างใหญ่ท้วม เจ้าเนื้อ ค่อนข้างอ้วน ติดอวบ แต่ไม่ใช่อ้วนกลม ขาวสมส่วน ถ้าผิวสองสีค่อนขาว มีโครงกระดูก ตัวดูหนานิด ๆ ตัวใหญ่ หน้าใหญ่ หน้าผากกว้าง หน้าผากใหญ่ แก้มใหญ่ มีแผลเป็น ตำหนิที่ใบหน้า ผมบาง

ชะตาชีวิตช่วง 5-11 ปี ไม่ค่อยจะดี ช่วง 11-12 ปี ชะตาจะปานกลาง ระหว่าง 13-14 ปี ชะตาจะดีจะมีผู้อุปถัมภ์ จะได้รับความสุขสบาย ช่วง 17-18 ปี จะมีความสุขทุกประการ มีโชคลาภ ทำกิจการอันใดได้ดี การเงินไม่ขาดแคลน ระหว่างอายุ 19-20 ปี ดวงชะตาจะไม่ค่อยสู้ดี มีความยุ่งยากใจ มักมีเรื่องจุกจิกใจเสมอ ระหว่างอายุ 21-22 ปี จะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจ จะมีการโยกย้าย จะมีเรื่องเสียเล็ก เสียน้อย ข้าวของจะเสียหาย ระหว่าง 23-24 ปีจะมีเคราะห์ร้าย ทำการอันใดจะไร้ผลเดือดเนื้อร้อนใจมาก การเงินมักจะขาดแคลน จะมีความทุกข์โศกโรคภัย มิตรสหายจะกลายเป็นศัตรู ระหว่างอายุ 25-26 ปี ชะตาชีวิตจะปานกลาง เคราะห์ร้ายค่อยเบาบาง ดวงชะตา ระหว่างอายุ 26-27 ปี ชะตาดี มีคนอุปถัมภ์ ทำกิจการอันใดได้ผลดี จะมีความสุขขึ้น การเงินมีใช้ไม่ขาดแคลน

อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ thaiastrology.net

You may also like

Leave a Comment