ฮวงจุ้ยคืออะไร?

by thaiastrology
ฮวงจุ้ยคืออะไร

ใครหลายคนคงเคยได้ยินคำว่า ฮวงจุ้ย กันมาบ้างแล้วคำว่า ฮวงจุ้ย มันใช้บ่งบอกอะไรนะหรือเข้ามามีอิทธิผลต่อการดำเนินชีวีตของคนเรายังไง วันนี้เราจะพาคุณไปค้นหาคำตอบกันว่า ฮวงจุ้ย มีที่มายังไงบ้างซึ่งถ้าแปลตามตัวอักษรจีนแล้ว ฮวงจุ้ย หมายถึง ลมและน้ำ ถึงแม้การศึกษาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเพื่อเสริมชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งลมและน้ำทั้งสององค์ประกอบนั้นล้วนเป็นแก่นแท้ของการรักษาชีวิตธรรมชาติ ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างสะดวกสบาย เมื่อเราทำตามกฎธรรมชาติ เราย่อมสามารถมีชีวิตที่ดีสำหรับทั้งตัวเองและครอบครัว แต่ถ้าเราชอบพิชิตธรรมชาติมากกว่า ผลคือสภาพแวดล้อมเสื่อมทรามลง ซึ่งทำให้สุขภาพ อนาคต พลอยย่อยยับไปด้วย

ฮวงจุ้ยนั้นมีชื่อเสียงเรียกนามว่าคือศิลปะแห่งการใช้ชีวิตประจำวันให้กลมกลืนกับธรรมชาติ แต่ยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการกล่าวว่า ฮวงจุ้ย นั้นหมายถึงวิทยาศาสตร์ธรรมชาติทำให้ศาสตร์วิชาฮวงจุ้ยต้องมีการอธิบายให้เข้าใจกฎและกระบวนการของธรรมชาติ แต่ยังช่วยให้อยู่ในตำแหน่งหรือทำเลที่ตั้งได้รับประโยชน์จากพลังงานบางสิ่งบางอย่างรอบตัวหรือที่เรียกว่าดวง และให้ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม เพื่อปรับสภาพพลังงานที่เป็นผลร้ายหรือเป็นภัยอีกด้วย

ฮวงจุ้ย เป็นปรัชญาในการใช้ชีวิต

ในชีวิตประจำวันของคนเรานิยมใช้ฮวงจุ้ยในการพิจารณาอสังหาริมทรัพย์ในการหาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมทั้งในทางการทำธุรกิจและการเป็นที่อยู่อาศัยหรือในหลายแง่มุม ได้แก่ ลักษณะของพื้นที่ ถนนและทางน้ำ โครงสร้างใกล้เคียง รูปทรงอาคาร ทิศทาง ประวัติความเป็นมาของอสังหาริมทรัพย์ แนวคิดในการออกแบบ ประกอบกับวันเดือนปีเกิด เวลาตกฟาก รวมถึงการให้ฤกษ์และพิธีกรรมสำหรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้แก่ การเปิดร้านใหม่ การย้ายเข้าบ้านหรือสำนักงาน การซ่อมแซม ตกแต่ง เป็นต้น

การบริหารจัดการตามหลักวิชาฮวงจุ้ยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหลายอย่างตามการใช้งานที่เจ้าของต้องการให้เป็น ดังนั้นพื้นที่ กับ อารมณ์ มีส่วนสำคัญกับงานฮวงจุ้ย อารมณ์ของคน มีส่วนกับดวงชะตา วัน เดือน ปี เกิด และ เวลา รวมถึง หลักเชิง จิตวิทยา จึงไม่แปลกเลยที่คนส่วนใหญ่มักไม่เข้าใจเมื่อฮวงจุ้ย ของบ้านดี ครอบครัวย่อมจะเจริญรุ่งเรือง สุขภาพดี และสงบสุข รวมทั้งมีความกลมกลืนด้วย ผลของโดยฮวงจุ้ยที่ดีทำให้คุณโชคดีทั้ง ๆ ที่ยังไม่ควรได้ คุณจะต้องมีคุณธรรมและเมตตาช่วยเหลือผู้อื่น การคืนโชคลาภให้กับสิ่งที่คุณได้ คือการสร้างกรรมดีทั้งปวงนั้นเอง มันสามารถเปลี่ยนแปลงหรือสลายผลจากกรรมที่ไม่ดีให้หมดไปได้

จากที่กล่าวมานั้นฮวงจุ้ยเป็นศิลปะการจัดวางซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดระเบียบและจัดวางสิ่งของต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความกลมกลืน สมดุล และความเจริญรุ่งเรือง เป็นแนวทางปฏิบัติที่มีมาและได้กลายเป็นส่วนสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตเพื่อให้เกิดความสงบสุข และเจริญรุ่งเรืองในวัฒนธรรมปัจจุบัน

อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ thaiastrology.net

You may also like

Leave a Comment