เข็มทิศฮวงจุ้ยเสริมมงคล

by thaiastrology
เข็มทิศฮวงจุ้ยเสริมมงคล

เข็มทิศฮวงจุ้ยคือเครื่องมือวัดพลังปราณของโลกซึ่งส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตโดยซินแสฮวงจุ้ยแต่ละรุ่นจะมีการนำข้อมูลต่างๆใส่ลงไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการวัดองศาต่างๆในการจัดฮวงจุ้ยและเป็นเครื่องมือในการประสานฟ้า ดิน และคน และการออกแบบและจัดวางสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามหลัก

การอ่านค่าของเข็มทิศฮวงจุ้ย ในแต่ละวง

เข็มทิศฮวงจุ้ย วงที่ 1 

วงกลมและจุดกลางมีเข็มแม่เหล็กในสมัยโบราณ เข็มนี้จะลอยอยู่ในน้ำ จากนั้นวงกลมนี้ก็ถูกเรียกว่าเป็นสระ ลักษณะเด่นคือเส้นแดงบางกับจุดเล็กๆ 2 จุดพิมพ์ที่กันเพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงเป็นที่พักอย่างถูกต้องแท้จริงของเข็มทิศในเวลาเมื่อ LOPAN อยู่ ณ ขวาและตำแหน่งทิศใต้

เข็มทิศฮวงจุ้ย วงที่ 3 

คือแหวนของ 8 ตรีลักษณ์ในตำแหน่งดั้งเดิมของการจัดเรียงที่ประดิษฐ์โดยนักปราชญ์  

เข็มทิศฮวงจุ้ย วงที่ 4 

คือวงแหวนของสัญลักษณ์ที่แทนด้วยตัวเลขซึ่งลอกเลียนจากแผนผังที่ลึกลับพบบนหลังเต่ายักษ์ตัวหนึ่งในแม่น้ำ ในประเทศจีนประมาณ 6000 ปีที่แล้ว แผนผังได้แสดงแบบอย่างการเรียงที่แทนด้วยตัวเลข ซึ่งเป็นแบบแผนภูมิเก้าช่องสี่เหลี่ยมที่วิเศษ มันเป็นแผนผังอันนี้ที่ได้นำไปสู่การเข้าใจของการเปลี่ยนแปลงของอิทธิพลของฮวงจุ้ย

เข็มทิศฮวงจุ้ย วงที่ 5 

จำเป็นที่จะต้องวัดทิศทางของตึกให้แม่นยำ ในขอบเขตหนึ่ง 15 องศา “24 ภูเขา” สถานการณ์เวลาวัดทิศทางตกอยู่ในทิศทางเส้นยาแดง ถือว่าจะไม่มีความแม่นยำและมันจำเป็นที่ใช้สูตรพิเศษมาช่วยเรียกว่า “SUBSTITUTE STARS” ทิศทางหนึ่ง 45 องศา

เข็มทิศฮวงจุ้ย วงที่ 7 

วงแหวนนี้ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยอาจารย์ที่มีชื่อคือ LAI PO YEE ผู้สร้างวงแหวนกลางของ 24 ภู ซึ่งปัดไปทางขวาของ “วงแหวนดิน” 7.5 องศา เบี่ยงเบนในการวัดทิศทางสืบเนื่องจากวิธีต่างๆ ของการตั้งทิศทาง NORTH ในวงแหวนดิน ทิศเหนือ หมายถึง แม่เหล็กเหนือของโลก

เข็มทิศฮวงจุ้ย วงที่ 8 

คือวงแหวนสำคัญวงหนึ่งของแบบ SAN YUEN ของฮวงจุ้ยของบ้าน YIN เพื่อวัดลักษณะของความมั่งคั่งของมังกร และทิศทางในการสร้างศิลาหน้าหลุมฝังศพ แบบ SAN YUEN ได้เน้นไปที่อิทธิพลของมิติเวลาของความมั่งคั่ง ทิศทางต่างๆ ได้เกี่ยวโยงกับช่วงเวลาต่างๆ ตัวเลข 94382761 เป็นสัญลักษณ์ของช่วงเวลาเรียกว่า “ยุค”

เข็มทิศฮวงจุ้ย วงที่ 9 

ในสัญลักษณ์ภายใต้ตัวเลข KUA คือ 64 HEXAGRAMS เรียงลำดับในรูปแบบวงกลมในลำดับ ของ  8 ตรีลักษณ์ เป็นการจัดเรียงแบบ HEXAGRAMS แบบสร้างขั้นพื้นฐานสำหรับตัวเลข KUA เช่น การจัดเรียงแบบวงกลมของ HEXAGRAMS คือ 8 ตรีลักษณ์ ในการจัดเรียงแบบก่อนฟ้าที่อยู่บน 8 ตรีลักษณ์ที่เหมือนกัน ตัวเลข KUA คือตัวเลข LOSHU เกี่ยวโยงกับการจัดเรียงตรีลักษณ์ตรีลักษณ์แบบก่อนฟ้า

เข็มทิศฮวงจุ้ย วงที่ 10  

มี 9 ดาวหมายถึง กลุ่มดาวที่เรียกว่า “GREAT DIPPER” กลุ่มดาวไถใหญ่แต่ละดวงมีความเกี่ยวโยงกับตัวเลข เรียกว่า “ตัวเลขดาว”ตัวเลขเหล่านี้ยังจัดหาบรรทัดฐานให้ในการตัดสินการผสมของสถานะที่สำคัญในแบบฮวงจุ้ย SAN YUEN เพื่อสร้างถ้ำมังกรที่มั่งคั่ง 4 สถานะ คือ มังกรกำลังจะเข้ามา  น้ำอยู่ตรงข้ามกับมังกร ข้างหลังของศิลาหน้าหลุมฝังศพ การหันหน้าของศิลาหน้าหลุมฝังศพ

ปัจจุบันซินแสมืออาชีพและผู้ที่สนใจในเรื่องของวิชาฮวงจุ้ยยังคงใช้เข็มทิศฮวงจุ้ยในการวัดค่าต่างๆ เพื่อเสริมความเป็นมงคล การจัดวางและออกแบบพื้นที่ต่างๆให้เป็นไปตามหลักของฮวงจุ้ย

อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ thaiastrology.net

You may also like

Leave a Comment