สรุปดวงโหราศาสตร์ไทย

by thaiastrology
สรุปดวงโหราศาสตร์ไทย

โหราศาสตร์ไทยเป็นวิชาชีพการพยากรณ์ ที่อ่านจากดวงดาวนพเคราะห์ต่างๆ ถือเป็นศาสตร์ที่อยู่มานานคู่กับโลกและลึกซึ้ง โดยมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานตั้งแต่สมัยก่อนมีพงศาวดารและก่อนพุทธกาล

การเข้ามาสู่ประเทศไทยของโหราศาสตร์

เป็นเรื่องราวตั้งแต่โบราณสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ที่ได้ทำการปราบปรามอินเดียใต้ทำให้ชาวอินเดีย ถือศาสนาพราหมณ์และพระเวทย์ได้อพยพมายังอาณาจักรเขมรจากนั้นลัทธินี้จึงมีการเผยแพร่แก่มาเรื่อย ๆ และเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงกรุงศรีอยุธยาและกรุงสุโขทัย โดยความรู้ทางด้านโหราศาสตร์แต่เดิมจะอยู่เพียงแค่ในราชสำนักเท่านั้น ประชาชนทั่วไปจะไม่มีตำรา เพราะผู้ที่มีความรู้จะเป็นพระผู้ใหญ่หรือผู้ที่อยู่ในวังต่างๆและผู้ที่ศึกษาโหราศาสตร์จะต้องเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาด และร่ำเรียนในสาขาวิชานั้นโดยตรง วิชาโหราศาสตร์นอกจากการทำนายแล้วก็ยังมีการประกอบพิธีกรรมต่างๆอีกด้วย

ความสัมพันธ์ระหว่างโหราศาสตร์กับพุทธศาสนา

โหราศาสตร์และพระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันเนื่องจากเป็นเรื่องของความเชื่อและได้เอาหลักธรรมคำสอนต่างๆมาประยุกต์ขณะเดียวกันคำว่าฤกษ์ในโหราศาสตร์นั้น เป็นเรื่องของการดูเวลาที่เป็นมงคลในการประกอบกิจการต่างๆให้ประสบผลสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองตามความต้องการ เช่นเดียวกับวันดีหรือวันมงคลของทางพุทธศาสนา

การดูดวงตามโหราศาสตร์ไทย

รูปแบบการดูดวงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนั้นสามารถดูได้หลายแบบ เช่นการดูราศีและความหมาย โดยการใช้โลกเป็นศูนย์กลางของดาวเคราะห์และบริวารที่โคจรอยู่โดยรอบและแบ่งท้องฟ้าออกเป็น 12 ส่วน ทั้งนี้ถูกเรียกไว้ว่า 12 ราศี ซึ่งราศีต่างๆก็จะมีสัญลักษณ์ประจําราศีรวมถึงตัวเลขและการบ่งบอกถึงความหมายต่างๆที่แตกต่างกัน

ลักษณะและกำลังของราศี

ได้ถูกจัดเอาไว้เป็นหมวดหมู่ราศีที่มีกำลังแรงและเคลื่อนไหวเร็วราศีที่กำลังเคลื่อนไหวช้าและราศีที่ไม่แน่นอนซึ่งแต่ละราศีก็จะมีบุคลิกลักษณะที่แตกต่างกันและรวมไปถึงในการทำนายดวงชะตาจะบ่งบอกถึงวิธีการแก้หรือพื้นเพดวงชะตาของผู้ที่เกิดในราศีนั้น ๆ

นอกจากนี้โหราศาสตร์ไทยยังถูกแบ่งย่อยออกเป็นศาสตร์ด้านต่างๆอีกมากมายเช่นการดูดวงประจำวันการดูดาวเคราะห์ ซึ่งแต่ละศาสนาแต่ละแขนงก็จะมีวิธีการเชื่อมโยงที่แตกต่างจากกันไปขึ้นอยู่กับว่าผู้เรียนนั้นสนใจที่จะเรียนเกี่ยวข้องกับด้านไหนหรือมีความถนัดกลับด้านไดมากซึ่งทั้งหมดแล้วอาจจะถูกเชื่อมโยงกันเพราะโหราศาสตร์ไทยโดยหลักจะเกี่ยวข้องกับการดูเลขหรือการดูดาวเป็นหลักแต่งต่างจากทางตะวันตกที่มีการใช้ไพ่ หรือเครื่องมือทำนายอื่น ๆ เข้ามาช่วย

สรุปดวงโหราศาสตร์ไทยถือเป็นการดูดวงและทำนายโชคชะตาในแขนงหนึ่งที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมจนถึงยุคปัจจุบันก็ยังคงมีการสืบทอดต่อกันมาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลในการเลือกที่จะใช้ในการทํานายชะตาชีวิตในช่วงเวลานั้น ๆ

ดูบทความอื่น ๆ ของเราได้ที่ thaiastrology.net

You may also like

Leave a Comment