ความแตกต่างระหว่างโหราศาสตร์ตะวันตกและโหราศาสตร์ไทย

by thaiastrology
ความแตกต่างระหว่างโหราศาสตร์ตะวันตกและโหราศาสตร์ไทย

โหราศาสตร์ตะวันตกเป็นระบบการทำนายตามการตีความและการทำนายสัญญาณ ดาวเคราะห์ และการเคลื่อนที่ของเทห์ฟากฟ้า สมมติฐานพื้นฐานที่สำคัญคือเงื่อนไขบางประการ เช่น มุมระหว่างดวงดาว เป็นตัวกำหนดลักษณะบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลวันนี้เราจึงจะพาทุกคนมาดูความแตกต่างระหว่างโหราศาสตร์ชาติตะวันตกและโหราศาสตร์ของชนชาติไทยว่าเป็นอย่างไร หากพร้อมแล้วไปดูกันเลย

โหราศาสตร์ไทยเป็นอย่างไร ?

โหราศาสตร์ไทยมีพื้นฐานมาจากการให้เหตุผลผ่านตรรกะและการสังเกตพฤติกรรมของผู้คนในชีวิตประจำวันอย่างง่าย รวมถึงอิทธิพลจากชีวิตในอดีตและอิทธิพลจากคนรอบข้าง มันเกิดขึ้นภายในวงกลม (นักษัตร) เพื่อให้สามารถทำนายเหตุการณ์ในอนาคตหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วได้

โหราศาสตร์เป็นอาชีพที่ต้องใช้ความชำนาญและการฝึกอบรมมากขึ้นโดยเฉพาะในสมัยโบราณ ความเชื่อดั้งเดิมของโหราศาสตร์ horary ไม่ได้เป็นเพียงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และตรรกะสมัยใหม่ แต่ยังเป็นอีกวิธีหนึ่งในการค้นหาสิ่งที่ผู้คนต้องการจริง ๆ โดยการตัดสินอารมณ์และความปรารถนาในจิตใจของพวกเขา มันขึ้นอยู่กับความเชื่อโบราณที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคน มันเหมือนกับวิธีที่เราสามารถอ่านหรือตีความความฝัน หรือวิธีที่เราสามารถตัดสินบุคลิกภาพของใครบางคนจากรูปลักษณ์ เหล่านี้ล้วนเป็นตัวอย่างโหราศาสตร์คำทำนาย แต่ก็ยังมีโหราศาสตร์อื่น ๆ อีกมากมาย เช่น การทำนายดวงชะตาและการทำนายดวงชะตาด้วย

แนวทางแก้ไขในการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ คือ การสอนโหราศาสตร์ตะวันตกเพื่อเป็นการเรียนรู้ความรู้ทางโหราศาสตร์ในโรงเรียนไทย กระบวนการนี้สามารถอธิบายได้ผ่านแบบฝึกหัดและกิจกรรมต่าง ๆ ที่มอบให้กับนักเรียนโดยครูผู้สอนด้วยกำลังใจที่พวกเขาสามารถใช้สัญชาตญาณในการสำรวจดวงชะตา

 วิชานี้จะสอนโดยครูดั้งเดิมและครูสมัยใหม่ แต่ยังรวมถึงการศึกษาออนไลน์ การบรรยาย กระดานสนทนา และการเล่นบทบาทสมมติเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนเทคนิคทางโหราศาสตร์ที่สืบทอดกันมานานหลายศตวรรษ

วัฒนธรรมที่แตกต่างกันของโหราศาสตร์

วัฒนธรรมที่แตกต่างกันมีแนวคิดเกี่ยวกับเวลาและพื้นที่ต่างกัน พวกเขาใช้ระบบที่แตกต่างกันในการทำความเข้าใจและวิเคราะห์โลก ซึ่งเป็นเหตุว่าทำไมโหราศาสตร์ตะวันตกและโหราศาสตร์ไทยจึงมีความแตกต่างกันมาก ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างแนวทางของพวกเขา คือ วัฒนธรรมตะวันตกมองว่าเวลาเป็นกระแสของเหตุการณ์ ในขณะที่วัฒนธรรมไทยมองว่าเป็นการไหลของพลังงาน ระบบดาราศาสตร์ที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่คนไทยใช้มาเป็นเวลาหลายศตวรรษ และต่อมาก็นำมาใช้โดยนักโหราศาสตร์ชาวตะวันตก

แม้ว่าคำว่า “โหราศาสตร์” ถูกใช้เป็นภาษาอังกฤษมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1600 แต่ก็ไม่มีคำจำกัดความใดของคำว่าโหราศาสตร์นี้ แม้จะมีความสับสนนี้ เราสามารถสรุปผลที่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับวิธีการกำหนดได้ คำจำกัดความของพจนานุกรมกล่าวว่า “ศาสตร์หรือศิลปะแห่งการทำนายอนาคตโดยใช้สัญลักษณ์และสัญลักษณ์ นอกจากนี้ : สาขาพิเศษของวิทยาศาสตร์นี้ คำว่า “วิทยาศาสตร์” หมายถึงแนวทางวัตถุประสงค์ในการทำนายอนาคตโดยอาศัยข้อมูลและทฤษฎีเชิงประจักษ์ ขณะที่ “ศิลปะ” หมายถึงแนวทางสัญชาตญาณในบทกวีซึ่งสามารถกระตุ้นอารมณ์ได้ โดยทั่วไป โหราศาสตร์เป็นแนวทางทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์และทฤษฎีในการทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ thaiastrology.net

You may also like

Leave a Comment