โหราศาสตร์ตะวันตก

by thaiastrology
โหราศาสตร์ตะวันตก

โหราศาสตร์เป็นเรื่องที่อยู่กับมนุษย์มาในทุกยุคทุกสมัย ซึ่งเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าโหราศาสตร์ตะวันตกนั้นมีผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มาก ๆ เพราะมนุษย์มักจะมีสิ่งนึงที่เอาไวยึดเหนี่ยวจิตใจนั่นก็คือความเชื่อ แต่คุณทราบหรือไม่ว่าไม่ได้มีเพียงประเทศไทยหรือชาวเอเชียเท่านั้นที่เชื่อในเรื่องของดหราศาสตร์ เพราะชาวตะวันตกเขาก็มีความเชื่อในเรื่องนี้ รวมไปถึงมีการทำนายดวง ดูตำราโหราศาสตร์ไม่น้อยไปกว่าเรา ซึ่งในวันนี้เราก็จะพามาดูการตรวจหาลัคนาราศีตามโหราศาสตร์ตะวันตกกัน

โหราศาสตร์ตะวันตกคือ ?

โหราศาสตร์ตะวันตก เป็นระบบโหราศาสตร์ที่นิยมมากที่สุดในประเทศตะวันตก โหราศาสตร์ตะวันตกมีพื้นฐานมาจากTetrabiblosของปโตเลมี (ซีอีในศตวรรษที่ 2) ซึ่งต่อเนื่องมาจากขนมผสมน้ำยาและประเพณีบาบิโลนในที่สุด โหราศาสตร์ตะวันตกเป็นการทำนายดวงชะตาโดยส่วนใหญ่นั่นคือรูปแบบของการทำนายโดยอาศัยการสร้างดวงชะตาในช่วงเวลาที่แน่นอนเช่นการเกิดของบุคคลและตำแหน่งที่ตั้ง (เนื่องจากเขตเวลาอาจมีผลหรือไม่อาจส่งผลต่อแผนภูมิการเกิดของบุคคล) ซึ่งกล่าวกันว่าร่างกายของจักรวาลต่างๆมีอิทธิพล โหราศาสตร์ในวัฒนธรรมที่นิยมตะวันตกมักลดลงเป็นดวงอาทิตย์โหราศาสตร์ซึ่งพิจารณาเฉพาะวันเดือนปีเกิดของแต่ละบุคคล (เช่น “ตำแหน่งของดวงอาทิตย์” ณ วันนั้น)

การทำนายดวงกำเนิดโหราศาสตร์ตะวันตก

การทำนายดวงกำเนิดโหราศาสตร์ ใช้เรือน ธาตุ คุณะ เพศ ดาวเจ้าเรือนเกษตร ใช้ คล้าย ๆ กัน การทำนายดวงจร โหราศาสตร์สากลจะมีปกรณ์เฉพาะ นอกจากดวงจรปรกติ เช่น ดวงโปรเกรสแบบต่าง ๆ ดวงโค้ง ดวงจรเฉพาะ โหราศาสตร์สากล จะให้ความสำคัญเรื่องมุมดาวเป็นหลัก ซึ่งโปรแกรมโหราศาสตร์สากลนี้ นอกจากมีดวงกำเนิด (Natal) ดวงจร (Transits) จะมีการทำนายแบบเฉพาะโดยยึดจากดวงจรตามอายุขัย (Progressions) มีหลายแบบให้เลือกใช้ เช่น Secondary Progressions , Tertiary Progressions , Minor Progressions , ดวงโค้งสุริยยาตร์ (Solar Arc Directions [V₁] ) ,ดวงโค้งจันทรยาตร์ (Lunar Arc Directions [V₃] ) มีคำนวณวันจรเฉพาะอื่น ๆ ที่นิยมใช้ เช่น ดวงทินวรรษ (Solar Return) ,ดวงจันทรวรรษ (Lunar Return) ,ดวงเหมายัน (Winter Solstice) ,ดวงวสันตวิษุวัต (Vernal Equinox) ,ดวงครีษมายัน (Summer Solstice) ,ดวงสารทวิษุวัต (Autumnal Equinox) ,ดวงอมาวสี (New Moon) , ดวงปูรณมี (Full Moon) ,ดวงจันทร์กึ่งข้างขึ้น (First Quarter) , ดวงจันทร์กึ่งข้างแรม (Last Quarter) ,ดวงสุริยคราส (Solar Eclipse) , ดวงจันทรคราส (Lunar Eclipse) และมีเครื่องมือช่วยวิเคราะห์มุมดาว เช่น มุมสัมพันธ์ (Aspects Grid/Aspects List) ,ศูนย์รังสี (Midpoint Listing/Midpoint Tree) ,ระยะเชิงมุม (Difference Listing) ,กาลชะตา (Horary) ,ยามสากล (Planetary Hours) ,วงรอบจันทร์โปรเกรส (progressions Lunation Cycle) เป็นต้น

การตรวจลัคนาราศีของโหราศาสตร์ตะวันตกก็เรียกได้ว่ามีทั้งสอ่งที่คล้ายคลึงกับของโซนเอเชีย และก็มีสิ่งที่แตกต่างกัน ทั้งนี้จึงแสดงให้เราเห็นว่าความเชื่อเกี่ยวกับโหราศาสตร์นี้ มีอยู่แบบแพร่หลายทั่วโลก

อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ thaiastrology.net

You may also like

Leave a Comment