โหราศาสตร์ไทยและความเป็นมา

by thaiastrology
โหราศาสตร์ไทย

เมื่อพูดถึงเรื่องของโหราศาสตร์และการดูดวง เชื่อว่าแทบทุกคนน่าจะเคยผ่านประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ไทยและการดูดวงมาบ้างไม่มากก็น้อย บางคนอาจจะเข้าไปดูดวงโดยตรง บางคนอาจจะอ่านดวงผ่านหนังสือ บางคนอาจจะดูดวงผ่านรายการทีวี หรือแม้แต่บางคนอาจจะมีคนเข้ามาทักเกี่ยวกับดวงของเรา สิ่งต่างๆ เหล่านี้คือโหราศาสตร์ไทยที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ถือได้ว่าเป็นศาสตร์ที่ถูกสืบทอดต่อ ๆ กันมานับร้อยปี ว่าแล้ววันนี้ เว็บไซต์ thaiastrology.net จะพาเพื่อน ๆ ไปศึกษาประวัติของโหราศาสตร์ไทยและความเป็นมากันสักนิด ว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง

ความเป็นมาของโหราศาสตร์ไทย

ในสมัยโบราณกาลช่วงเวลาที่ผ่านมานั้น วิชาโหราศาสตร์ไทยจะถือเป็นศาสตร์ชั้นสูง  ลี้ลับ  ศึกษาเรียนรู้ยาก เข้าใจได้ยาก อีกทั้งปราชญ์ผู้รู้ทั้งหลายต่างก็เป็นชนชั้นผู้นำ และโหราศาสตร์ไทยมักถูกใช้ไปในทางด้านการทำศึกสงคราม การก่อร่าง สร้างบ้านแปลงเมือง  สร้างวัดวา สร้างปราสาทราชวังต่าง ๆ แต่แค่ระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งร้อยปีมานี้เอง  ที่วิชาวิชาโหราศาสตร์ไทยได้เผยแพร่มาสู่ชนชั้นสามัญ หรือบุคคลทั่ว ๆ ไป

จุดเริ่มต้นของโหราศาสตร์โลก

เดิมเชื่อกันว่า โหราศาสตร์ มีจุดกำเนิดมาจากชาวอียิปต์ฐราณ ซึ่งถือเป็นชนชาติกลุ่มแรก ๆ ของโลก ที่มีการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มดาวต่าง ๆ บนฟากฟ้า แต่ขณะเดียวกันผู้รู้บางท่านก็บอกว่าโหราศาสตร์นั้น มีมาตั้งแต่ในสมัยก่อนพระพุทธกาล และคนที่ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์เป็นกลุ่มแรก ๆ ก็คือเหล่าบรรดาพระดาบส และพระฤาษี ที่บำเพ็ญตบะอยู่ในป่าบริเวณเทือกเขาหิมาลัย โดยพวกเขาเหล่านี้ศึกษาในเรื่องของดวงดาว จนสามารถเข้าฌานสมาธิเพื่อส่งกระแสจิตไปยังกลุ่มดาวเหล่านั้น และสามารถสอบถามความเป็นไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต โดยอาศัยอิทธิพลของดวงดาว 

จุดเริ่มต้นของโหราศาสตร์ไทย

สำหรับประเทศไทยนั้น การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร์ จะเริ่มต้นในยุคของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งในอดีตผู้ที่มีความรู้ หรือศึกษาเกี่ยวกับโหราศาสตร์ได้นั้น จะต้องเป็นชนชั้นขุนนาง และจะต้องใช้ทั้งชีวิตของพวกเขา ในการศึกษาศาสตร์ด้านโหราศาสตร์ นับตั้งแต่ยังเยาว์วัยอายุน้อย ๆ โหราศาสตร์ไทยในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ จะเน้นในเรื่องของการพยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์บ้านเมืองเป็นสำคัญ และใช้โหราศาสตร์ไทยเฉพาะราชกิจภายในราชสำนักแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

ในปัจจุบันเรื่องของโหราศาสตร์ไทย ไม่ใช่เรื่องที่จำกัดอยู่ในชนชั้นเจ้าขุนมูลนาย หรือในราชสำนักอีกต่อไป ได้มีการส่งต่อโหราศาสตร์ไทยมายังชนชั้นสามัญชนธรรมดา และถึงแม้จะมีการศึกษากันโดยทั่วไป แต่ก็ยังคงจำกัดอยู่ในวงแคบไม่กว้างขวาง เนื่องจากเป็นศาสตร์ชั้นสูงที่เข้าใจยาก ตามที่กล่าวข้างต้น ผู้รู้ก็มีไม่มาก ทั้งมีการปรับเปลี่ยนข้อมูล ความหมาย และวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีและยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปแทบจะทุกด้าน อาทิ ความเชื่อ ความรู้ วิชาการ วัตถุ สิ่งของ สมัยนิยม ฯลฯ

ดังนั้นในปัจจุบัน ถือว่าโหราศาสตร์ไทยจึงเป็นสิ่งที่น่าค้นหา น่าสนใจ อย่างมาก และเชื่อว่าโหราศาสตร์ไทยจะเป็นศาสตร์ที่อยู่คู่คนไทยต่อไปอีกนาน หากใครสนใจลองมาศึกษาโหราศาสตร์ไทยรับรองว่าจะเป็นอาชีพที่สามารถทำเงินได้ดีมากอย่างแน่นอน

You may also like

Leave a Comment