7 อัญมณีในทางโหราศาสตร์

by thaiastrology
อัญมณีในทางโหราศาสตร์

ความเชื่อเรื่องของอัญมณีในทางโหราศาสตร์นั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยแต่เดิมนั้นอัญมณีถือเป็นเครื่องประดับของชนชั้นสูงที่หามาใช้เพื่อเป็นการประดับบารมีและมีความเชื่อว่าอัญมณีมีพลังลึกลับในตัวเองซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้สวมใส่ทั้งในเรื่องของธุรกิจสุขภาพการศึกษาการเจรจา อย่างไรก็ตามอัญมณีแต่ละชนิดนั้นมีความหมายที่แตกต่างกันดังนั้นในทางโหราศาสตร์ผู้ที่สวมใส่จึงควรเลือกให้เหมาะแก่การใช้งานของตนเอง วันนี้ทางทีมงานของ thaiastrology.net จะพาไปชมกันค่ะ

อัญมณีในทางโหราศาสตร์ มีดังต่อไปนี้

1. ทับทิม

อัญมณีสีแดง เป็นบุคลิกของความกระฉับกระเฉงเฉลียวฉลาดให้เกียรติและความนับถือในสังคม ช่วยให้ผู้ใส่นั้นมีสุขภาพที่ดีตำแหน่งการงานในหน้าที่เจริญก้าวหน้า อาชีพที่เหมาะสำหรับการสวมใส่เครื่องประดับอย่างทับทิม ได้แก่ วิศวกร สถาปนิกศิลปิน ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

2. ไข่มุก

อัญมณีที่ส่องประกายกว้างอยู่ในท้องทะเล ไข่มุกเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และมีประโยชน์มีค่า ช่วยในเรื่องของการลดความตึงเครียด สำหรับผู้หญิงที่นิยมใส่ไข่มุกไว้บริเวณคอหมายถึงผู้หญิงที่มีจิตใจบริสุทธิ์นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้สวมใส่ทางจิตวิญญาณและเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีรอบตัว

3. มรกต

อัญมณีสีเขียวมีค่า ช่วยในเรื่องของการควบคุมประสาทส่วนต่างๆ ผู้ที่เหมาะสมในการใช้มรกตในการสวมใส่เป็นเครื่องประดับได้แก่ นักเขียน สำนักพิมพ์ นักธุรกิจ

4. บุษราคัม

บุษราคัมมีสีเหลืองอ่อนและเป็นหินที่มีราคาแพงแสดงออกถึงความชอบธรรมความกตัญญูความซื่อสัตย์จริงใจของผู้สวมใส่ นอกจากนี้บุษราคัมยังนำมาซึ่งความโชคดี ทั้งนี้ผู้ที่เหมาะสำหรับการสวมใส่บุษราคัม เช่นครู ผู้ที่ทำงานและต้องการการใช้สมาธิ

5. เพชร

อัญมณีสีขาวเม็ดงามเสริมสิริมงคลการงานเงินทองผู้ที่สวมใส่อัญมณีนี้จะสามารถแก้ไขชีวิตได้อย่างเป็นระบบระเบียบ ตรงไปตรงมามีสติปัญญารอบคอบ และเป็นที่รักของผู้อื่น ข้อดีของเพชร คือการเจรจาและการติดต่อสื่อสารการสร้างสัมพันธ์ ผู้คนมักเลือกเพชรในการใช้เป็นแหวนแต่งงานเนื่องจากเป็นตัวแทนของความซื่อสัตย์ด้วย

6. โกเมน

อัญมณีที่จะช่วยปัดเป่าเรื่องร้ายต่างๆ สามารถใช้ในการช่วยเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บป้องกันเรื่องไม่ดีแก่ผู้สวมใส่และสร้างความเจริญก้าวหน้าทางอาชีพการเงินสุขภาพและความสุขเป็นหินที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบอาชีพด้านกฎหมายทนายความผู้ปฏิบัติการด้านกฎหมาย

7. ไพลิน

หรือ อัญมณีแห่งปัญญา ช่วยในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ความเชื่อความศรัทธาและช่วยทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต บรรเทาโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับประสาทและสันหลัง และโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังต่าง ๆ

อย่างไรก็ตามความเชื่อเรื่องของอัญมณีกับโหราศาสตร์นั้น เป็นความเชื่อในโหราศาสตร์โบราณ โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างพลังและกำลังใจให้กับผู้สวมใส่ ซึ่งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับหรืออัญมณีต่าง ๆ อยู่แล้วสิ่งเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลและคุณค่าทางจิตใจทั้งสิ้น

You may also like

Leave a Comment